Audyt procesów produkcyjnych

ZAKRES NASZEJ SPECJALIZACJI

Dla kogo audyt procesów produkcyjnych?

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU FIRMY

Dla wszystkich firm, które potrzebują pomocy we wskazaniu miejsc, w których automatyzacja lub robotyzacja powinna zostać wdrożona. Audyt przeprowadzany przez Nixal okaże się idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które same nie dysponują odpowiedniego rodzaju wiedzom, wykształceniem, lub nie posiadają odpowiednich narzędzi.

Odpowiednio przeprowadzony audyt pozwala na przedstawienie obecnej sytuacji firmy, a także zaprezentowanie możliwości przedsiębiorstwa po wdrożeniu zaproponowanych przez nas rozwiązań.

Audyt produkcji - etapy współpracy

JAK DZIAŁAMY?

1

PALETYZACJA

Zdefiniowanie możliwości automatyzacji
i adaptacja rozwiązań

2

WÓZKI AGV

Animacja systemu i akceptacja projektu przez klienta

3

WÓZKI AGV

Testy instalacji, montaż i odbiór końcowy

4

AUTOMATYZACJA

Gwarancja wsparcia technicznego

Więcej o audycie procesu produkcji

Na początku warto wybrać odpowiedni termin do przeprowadzenia takiego audytu. Termin ten najlepiej, aby przypadł w momencie, kiedy jak największa część zakładu pracuje. Mało odpowiednim terminem będzie okres urlopowy, kiedy w pracy pojawia się mniej pracowników,
z tego samego powodu również wykluczone są zwykle godziny popołudniowe i nocne, chyba że zakład pracuje całodobowo.

 • W umówionym dniu pojawi się przedstawiciel naszej firmy w państwa zakładzie, który będzie przeprowadzał dany audyt.
 • Dobrze, aby po stronie klienta została wyznaczona konkretna osoba, która bardzo dobrze zna cały proces produkcyjny w zakładzie i oprowadzi ona audytora po zakładzie. Audytor powinien mieć umożliwione wejście do każdego miejsca związanego z produkcją, a także możliwość robienia zdjęć, które zostaną użyte w raporcie po audycie.
 • Jeśli fotografowanie jest zabronione na terenie zakładu warto poinformować o tym przed przyjazdem oraz rozważyć możliwość podpisania umowy o zachowaniu poufności.
 • Po oprowadzeniu audytora po całym procesie następuje moment, w którym warto jeszcze na chwilę usiąść i porozmawiać. Z pewnością mogą pojawić się pytania zarówno z jednej jak i drugiej strony, które pomogą w przeprowadzaniu audytu jak najlepiej.

 • Po wizycie audytor na podstawie własnych obserwacji, notatek i zdjęć przystępuje do przygotowania raportu, w którym wskaże miejsca potencjalnej automatyzacji i robotyzacji.
 • Raport zawiera dokładny opis jak wygląda dany proces aktualnie oraz jaka jest propozycja jego zmiany.
 • Dodatkowo zostaną opisane maszyny, które powinny na danym etapie być zastosowane oraz rodzaje robotów, które najlepiej sprawdzą się w optymalizacji.
 • Następną rzeczą, która zostanie opisana będzie z pewnością orientacyjny kosztorys opisany przedziałami.
 • Ostatnim parametrem będzie stopień ważności danej inwestycji na podstawie różnych parametrów takich jak orientacyjne ROI czy też jej wpływ na wydajność. Na końcu będzie również zamieszczone podsumowanie
  z informacją na temat automatyzacji i robotyzacji w ujęcie całego przedsiębiorstwa

Kiedy znane są już procesy wymagające automatyzacji, można pomyśleć o wprowadzaniu zmian w procesach przedsiębiorstwa. Jako firma integratorska doskonale wiemy, że realizacja ich wszystkich na raz jest niemożliwa, bo wiązałaby by się z długim przestojem w produkcji i gigantycznym nakładami finansowymi. Warto wtedy zaplanować inwestycję tak, aby były one jak najmniej absorbujące. W tym etapie również jesteśmy w stanie przygotować dodatkowo do raportu audytowego listę inwestycji w optymalnej kolejności z uwzględnieniem również budżetów przewidziany na inwestycję na dane lata. Otrzymujemy wtedy kompletną instrukcję wprowadzenia przedsiębiorstwa w erę przemysłu 4.0

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o audycie produkcji w Twojej firmie

  Oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności.