Z ZAKRESU AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

WYNAJEM INŻYNIERA

CZYM JEST AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA?

Wszystkie elementy, które służą do sterowania maszynami, monitorowania ich stanu oraz nadzoru nad produkcją w zakładzie możemy przypisać właśnie do automatyki przemysłowej. Jednak jako pojedyncze elementy są praktycznie bezużyteczne. Dopiero ich odpowiednia integracja w systemy sterowania oraz odpowiednie umiejscowienie i montaż mogą przynosić wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa.

DLA KOGO WYNAJEM INŻYNIERA?

Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do firm posiadających już spory park maszynowy, który nie jest jeszcze połączony razem w jeden system oraz do integratorów, którzy potrzebują wsparcia z zagadnieniami dotyczącymi projektów automatyki u swoich klientów.

NASZE DOŚWIADCZENIE

W Nixal od samego początku współpracy stawiamy na zrozumienie potrzeb Klienta.
Już od pierwszej rozmowy identyfikujemy problemy przedsiębiorstwa w zakresie automatyki przemysłowej i staramy się dobrać rozwiązania, które pomogą osiągnąć zamierzony efekt.

W praktycznie każdym z naszych projektów samodzielnie projektujemy schematy elektryczne oraz dobieramy elementy automatyki. W firmach z sektora MŚP realizowaliśmy zagadnienia
z zakresu programowania sterowników PLC. W dużych zakładach realizowaliśmy również projekty dużych
i skomplikowanych systemów opartych na SCADA. Projekty badawczo rozwojowe realizowane przez naszą firmę opierały się w głównej mierze na systemach wizji maszynowej i systemach rozpoznawania obiektów na obrazach zarówno w 2D
jak i 3D. 

NASZE DOŚWIADCZENIE

W Nixal od samego początku współpracy stawiamy na zrozumienie potrzeb Klienta.
Już od pierwszej rozmowy identyfikujemy problemy przedsiębiorstwa w zakresie automatyki przemysłowej i staramy się dobrać rozwiązania, które pomogą osiągnąć zamierzony efekt.

W praktycznie każdym z naszych projektów samodzielnie projektujemy schematy elektryczne oraz dobieramy elementy automatyki. W firmach z sektora MŚP realizowaliśmy zagadnienia z zakresu programowania sterowników PLC. W dużych zakładach realizowaliśmy również projekty dużych i skomplikowanych systemów opartych na SCADA. Projekty badawczo rozwojowe realizowane przez naszą firmę opierały się w głównej mierze na systemach wizji maszynowej i systemach rozpoznawania obiektów na obrazach zarówno w 2D jak i 3D.

ETAPY WSPÓŁPRACY

JAK DZIAŁAMY?

1

Wstępna rozmowa pozwalająca lepiej zrozumieć potrzeby

2

Analiza zakresu przez zespół Nixal

3

Przedstawienie propozycji rozwiązań oraz warunków współpracy

4

Wykonanie zadań przez pracowników Nixal

5

Zakończenie lub przedłużenie współpracy

1

Wstępna rozmowa pozwalająca lepiej zrozumieć potrzeby

2

Analiza zakresu przez zespół Nixal

3

Przedstawienie propozycji rozwiązań oraz warunków współpracy

4

Wykonanie zadań przez pracowników Nixal

5

Zakończenie lub przedłużenie współpracy

WYBIERZ RODZAJ ROZLICZENIA

MODELE WSPÓŁPRACY

WIĘCEJ O OUTSOURCINGU W NIXAL

Obie prezentowane przez nas formy współpracy przede wszystkim wpływają na elastyczność działań w firmie, która zamiast zlecać zadania z zakresu automatyki swoim pracownikom może skierować ich do zajmowania się zasadniczymi celami firmy co wpływa pozytywnie na wydajność i zasoby czasu. Firma nie traci czasu pracowników na rozpoznawanie przez nich zagadnień i dodatkowe szkolenia. Również jest to oferta, która pozwala nam oszczędzić środki, które musiałyby być przeznaczone na zakup odpowiednich narzędzi takich jak np. oprogramowanie.

Dzięki zleceniu zadań naszym pracownikom klient zyskuje pewność, że zadania zostaną wykonane przez doświadczony zespół automatyków, którzy dzięki wiedzy zdobytej podczas wielu projektów wykonają wszystko z należytą starannością i zaangażowaniem.

Oddelegowani pracownicy firmy Nixal zajmą się zadaniami powierzonymi przez klienta ustalonymi podczas pierwszych rozmów.
Ze względu na elastyczność oferty możliwe jest również rozszerzenie zakresu prac o dodatkowe godziny pracy, przy prostszych zleceniach pracownika, przy tych bardziej skomplikowanych również i całego zespołu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

POROZMAWIAJMY O OUTSOURCING W TWOJEJ FIRMIE

    Oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności.