Z ZAKRESU KONSTRUKCJI MECHANICZNEJ

WYNAJEM INŻYNIERA

CZYM JEST KONSTRUKCJA MECHANICZNA?

Maszyny są nieodzownym elementem nowoczesnych zakładów przemysłowych, stworzone głównie po to, aby móc produkować więcej, lepiej i niższym kosztem. Pojawiają się w wielu miejscach, gdzie człowiek nie byłby w stanie
z uwagi na ograniczenia wykonywać pacy w wymagany sposób.

DLA KOGO WYNAJEM INŻYNIERA?

Z oferty w tym zakresie najczęściej korzystają firmy, które stawiają na ciągłe udoskonalanie produkcji i modernizacje parku maszynowego a ich własne zasoby ludzkie nie pozwalają im w pełni zająć się tym zagadnieniem. Wspomagamy również swoją wiedzą i ludźmi firmy integratorskie w zagadnieniach projektowych dotyczących maszyn.

NASZE DOŚWIADCZENIE

Zrozumienie problemu danej firmy oraz odpowiedniego rodzaju komunikacja są kluczem do jak najbardziej owocnej współpracy. Każdej firmie z którą współpracujemy przydzielamy indywidualnego opiekuna. Dzięki temu masz stały kontakt z osobą wdrożoną i poinformowaną w zakresie działalności Twojej firmy.

Fascynacja maszynami jest jednym z powodów, dlaczego powstała nasza firma.  Są one głównym filarem działalności naszej firmy. Zdobyte doświadczenie pozwala nam, na prawidłowy przebieg procesów projektowych w każdej z firm. Realizacją projektów konstrukcji technicznych może się zająć praktycznie każdy z naszych wykwalifikowanych konstruktorów, którzy wykonali mnóstwo mniejszych jak i większych konstrukcji. Projektowane przez nas maszyny tworzymy zawsze z założeniem osiągnięcia rezultatów wymaganych przez klienta.

NASZE DOŚWIADCZENIE

Zrozumienie problemu danej firmy oraz odpowiedniego rodzaju komunikacja są kluczem do jak najbardziej owocnej współpracy. Każdej firmie z którą współpracujemy przydzielamy indywidualnego opiekuna. Dzięki temu masz stały kontakt z osobą wdrożoną i poinformowaną w zakresie działalności Twojej firmy.

Fascynacja maszynami jest jednym z powodów, dlaczego powstała nasza firma.  Są one głównym filarem działalności naszej firmy. Zdobyte doświadczenie pozwala nam, na prawidłowy przebieg procesów projektowych w każdej z firm. Realizacją projektów konstrukcji technicznych może się zająć praktycznie każdy z naszych wykwalifikowanych konstruktorów, którzy wykonali mnóstwo mniejszych jak i większych konstrukcji. Projektowane przez nas maszyny tworzymy zawsze z założeniem osiągnięcia rezultatów wymaganych przez klienta.

ETAPY WSPÓŁPRACY

JAK DZIAŁAMY?

1

Wstępna rozmowa pozwalająca lepiej zrozumieć potrzeby

2

Analiza zakresu przez zespół Nixal

3

Przedstawienie propozycji rozwiązań oraz warunków współpracy

4

Wykonanie zadań przez pracowników Nixal

5

Zakończenie lub przedłużenie współpracy

1

Wstępna rozmowa pozwalająca lepiej zrozumieć potrzeby

2

Analiza zakresu przez zespół Nixal

3

Przedstawienie propozycji rozwiązań oraz warunków współpracy

4

Wykonanie zadań przez pracowników Nixal

5

Zakończenie lub przedłużenie współpracy

WYBIERZ RODZAJ ROZLICZENIA

MODELE WSPÓŁPRACY

WIĘCEJ O OUTSOURCINGU W NIXAL

Obie prezentowane przez nas formy współpracy przede wszystkim wpływają na elastyczność działań w firmie, która zamiast zlecać zadania z zakresu automatyki swoim pracownikom może skierować ich do zajmowania się zasadniczymi celami firmy co wpływa pozytywnie na wydajność i zasoby czasu. Firma nie traci czasu pracowników na rozpoznawanie przez nich zagadnień i dodatkowe szkolenia. Również jest to oferta, która pozwala nam oszczędzić środki, które musiałyby być przeznaczone na zakup odpowiednich narzędzi takich jak np. oprogramowanie.

Dzięki zleceniu zadań naszym pracownikom klient zyskuje pewność, że zadania zostaną wykonane przez doświadczony zespół automatyków, którzy dzięki wiedzy zdobytej podczas wielu projektów wykonają wszystko z należytą starannością i zaangażowaniem.

Oddelegowani pracownicy firmy Nixal zajmą się zadaniami powierzonymi przez klienta ustalonymi podczas pierwszych rozmów.
Ze względu na elastyczność oferty możliwe jest również rozszerzenie zakresu prac o dodatkowe godziny pracy, przy prostszych zleceniach pracownika, przy tych bardziej skomplikowanych również i całego zespołu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

POROZMAWIAJMY O OUTSOURCINGU W TWOJEJ FIRMIE

    Oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności.