ROBOTYZACJA WCIĄŻ NA TOPIE

Według najnowszego raportu przygotowanego przez Industrial Robots wynika, że obecnie w fabrykach na całym świecie pracuje 3 miliony robotów przemysłowych.
Mimo pandemii w 2020 roku sprzedaż robotów wzrosła o 0,5%. Tendencja wzrostowa jest zasługą rozwijającej się gospodarki Chin, ale nie tylko.

Z raportu wynika, że sprzedano 384 tysiące robotów przemysłowych. Jest to dotychczas 3 wynik pod względem sprzedaży w danym roku. Szacuje się, że do końca 2021 roku ilość sprzedanych robotów będzie rekordowa i wyniesie 435 tysięcy sztuk.

Zakłada się, że na przestrzeni 3 kolejnych lat średni wzrost sprzedaży w skali roku wyniesie 6%.

LIDERZY W BRANŻY ROBOTYZACJI W 2020 ROKU

W 2020 roku liderem Europy w ilości wdrożonych robotów zostały Niemcy (22 300 szt. – 33% rynku europejskiego), następnie Włochy 8 525 szt. – 13% rynku), a podium zamyka Francja (5 368 szt. – 8% rynku).

Polska niestety nie znalazła się wśród 15 krajów najczęściej robotyzujących swoje przedsiębiorstwa.

Oczekuje się, że w samym 2021 roku instalacje robotów przemysłowych w Europie wzrosną o 8% do prawie 73 000 sztuk.

ROBOTYZACJA W POSZCZEGÓLNYCH BRANŻACH

W 2020 roku branża automotive zanotowała ponad 21% spadek w ilości wdrożonych robotów w porównaniu z rokiem poprzednim. Natomiast branża elektroniczna odnotowała ponad 22% wzrost w stosunku do roku 2019 i uplasowała się na pozycji lidera. Z raportu wynika, że najmniej zrobotyzowanych procesów występuje w sektorze spożywczym.

POSTAW NA ROBOTYZACJĘ I ZOSTAŃ LIDEREM WŚRÓD KONKURENCJI

Rosnąca inflacja oraz ciągły wzrost kosztów surowców, usług i utrzymania przedsiębiorstwa, w tym koszty pracowników przyczyniają się do wzrostu cen produkowanych wyrobów.

Zastosowanie robotów pozwoli na zwiększenie wydajności, obniżenie kosztów produkcji oraz wzrost jakości oferowanych usług. Najczęściej zwrot z inwestycji w robotyzację wynosi do 2 lat.
Roboty świetnie sprawdzą się w ciężkich, monotonnych i powtarzalnych pracach, podczas których łatwo o pomyłkę pracownika. Pomyłki generują reklamacje, a co za tym idzie straty finansowe oraz wizerunkowe przedsiębiorstwa.

2022 TO IDEALNY CZAS NA ROBOTYZACJĘ FIRMY

W Polsce w 2022 roku wynagrodzenie pracownika wzrośnie o 7,5% względem 2021 roku i wyniesie 3010 zł brutto. Oznacza to, że na jednym trzyzmianowym stanowisku przedsiębiorca rocznie wyda 108 360 zł (3010 x 3 zmiany x 12 miesięcy) tylko na wynagrodzenia brutto!! W takim przypadku całkowity koszt pracodawcy wyniesie 130 552,56 zł (3 626,46 x 3 zmiany x 12 miesięcy).

Pamiętajmy, że pracownik ma prawo do 26 dni urlopu oraz dodatkowych dni wolnych związanych z ewentualnymi problemami zdrowotnymi. To nie są jednak jedyne koszty jakie musi ponieść przedsiębiorca.

Obecny czas to idealny moment, aby rozpocząć robotyzację w Twoim przedsiębiorstwie!