Pozyskaj najlepszych inżynierów na rynku

Usługi inżynierskie, outsourcing inżynierów

USŁUGI INŻYNIERSKIE

Dla kogo wynajem inżyniera?

Usługi inżynierskie są idealne dla firm planujących modernizacje parku maszynowego lub automatyzację procesów. Outsourcing znajduje także zastosowanie w firmach projektowych, a także integratorskich.

Pozyskaj najlepszych inżynierów na rynku

Zysk dla przedsiębiorcy

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ

Usługi inżynierskie, czy tak zwany outsourcing inżynierów, pozwalają na odciążenie zatrudnionych pracowników. Dzięki temu wzrasta satysfakcja z pracy,
a w konsekwencji poziom jej wydajności.

REDUKCJA KOSZTÓW

Następuje eliminacja kosztów związanych z procesem rekrutacji nowych pracowników oraz ich regularnych szkoleń
w późniejszym czasie.

CIĄGŁOŚĆ PRACY

Gwarantujemy ciągłość pracy przedsiębiorstwa. Uzupełniamy skład zespołu
w sytuacjach losowych.
Przestrzegamy z góry ustalonych terminów.

WYKAWALIFIKOWANA KADRA

Uzupełnimy Twój zespół o eksperta lub zespół wykwalifikowanych inżynierów w celu podniesienia jakości produktu oraz skrócenia czasu jego wykonania.

Outsourcing inżynierów - sposób na obniżenie kosztów

Nasze specjalizacje

Etapy współpracy

Jak działamy?

1

Wstępna rozmowa pozwalająca lepiej zrozumieć potrzeby

2

Analiza zakresu przez zespół Nixal

3

Przedstawienie propozycji rozwiązań oraz warunków współpracy

4

Wykonanie zadań przez pracowników Nixal

5

Zakończenie lub przedłużenie współpracy

1

Wstępna rozmowa pozwalająca lepiej zrozumieć potrzeby Klienta

2

Analiza zakresu prac przez zespół Nixal

3

Przedstawienie propozycji rozwiązań oraz warunków współpracy

4

Wykonanie zadań przez pracowników Nixal

5

Zakończenie lub przedłużenie współpracy

Wybierz rodzaj rozliczenia

Usługi inżynierskie - modele współpracy

Więcej o usługach inżynierskich w Nixal

Obie prezentowane przez nas formy współpracy przede wszystkim wpływają na elastyczność działań w firmie, która zamiast zlecać zadania z zakresu automatyki swoim pracownikom może skierować ich do zajmowania się zasadniczymi celami firmy co wpływa pozytywnie na wydajność i zasoby czasu. Firma nie traci czasu pracowników na rozpoznawanie przez nich zagadnień i dodatkowe szkolenia. Również jest to oferta, która pozwala nam oszczędzić środki, które musiałyby być przeznaczone na zakup odpowiednich narzędzi takich jak np. oprogramowanie.

Dzięki zleceniu zadań naszym pracownikom klient zyskuje pewność, że zadania zostaną wykonane przez doświadczony zespół automatyków, którzy dzięki wiedzy zdobytej podczas wielu projektów wykonają wszystko z należytą starannością i zaangażowaniem.

Oddelegowani pracownicy firmy Nixal zajmą się zadaniami powierzonymi przez klienta, ustalonymi podczas pierwszych rozmów.
Ze względu na elastyczność oferty możliwe jest również rozszerzenie zakresu prac o dodatkowe godziny pracy, przy prostszych zleceniach pracownika, przy tych bardziej skomplikowanych również i całego zespołu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o usługach inżynierskich w Twojej firmie

    Oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności.