POZNAJ SZCZEGÓŁY

WYNAJEM INŻYNIERA

Ciągły rozwój firm wymaga odpowiednich nakładów nie tylko zasobów finansowych,
ale również odpowiednich ludzi na odpowiednich stanowiskach. 
Rozwój w kierunku jak największej automatyzacji i robotyzacji wymaga takich osób jak:

NASZE DOŚWIADCZENIE

Zrozumienie problemu danej firmy oraz odpowiedniego rodzaju komunikacja są kluczem do jak najbardziej owocnej współpracy. Ze strony naszej firmy zapewniamy ciągły kontakt z osobami wyznaczonymi w przedsiębiorstwie
w zakresie do tego niezbędnym.

Fascynacja maszynami jest jednym z powodów, dlaczego powstała nasza firma.  Są one głównym filarem działalności naszej firmy. Projekty prowadzone
z powodzeniem w wielu firmach pozwalają nam zadbać o prawidłowy przebieg procesów projektowych. Realizacją projektów konstrukcji technicznych może się zająć praktycznie każdy z naszych wykwalifikowanych konstruktorów, którzy wykonali mnóstwo mniejszych jak
i większych konstrukcji. Projektowane przez nas maszyny tworzymy zawsze
z założeniem osiągnięcia rezultatów wymaganych przez klienta.

NASZE DOŚWIADCZENIE

Jako firma integratorska mająca na swoim koncie wiele wdrożeń obejmujących swoim zakresem zarówno cele zrobotyzowane, maszyny jak i całe linie technologiczne posiadamy odpowiednie doświadczenie w tym zakresie. Wszystkie nasze projekty prowadzone są przez nas od samego początku tj. pierwszej rozmowy z klientem aż po oddanie gotowych projektów i opiekę serwisową przez doświadczonych projekt managerów. 

Prowadziliśmy również we własnym zakresie szereg działań z zakresu R&D dzięki czemu wiemy, jak zarządzać tego rodzaju projektami. Nasz dział serwisowy na bieżąco reagujący na ewentualne zgłoszenia jest w stanie w szybkim czasie dotrzeć do klienta i dokonać niezbędnych napraw. W ramach gwarancji zajmujemy się również przeglądami projektowanymi przez nas maszyn.

Dzięki tym wszystkim umiejętnościom jesteśmy w stanie wesprzeć przedsiębiorstwa produkcyjne i firmy integratorskie odpowiednim doświadczeniem i umiejętnościami, które pozwolą wspólnie osiągnąć zamierzone cele.

ETAPY WSPÓŁPRACY

JAK DZIAŁAMY?

1

Wstępna rozmowa pozwalająca lepiej zrozumieć potrzeby

2

Analiza zakresu przez zespół Nixal

3

Przedstawienie propozycji rozwiązań oraz warunków współpracy

4

Wykonanie zadań przez pracowników Nixal

5

Zakończenie lub przedłużenie współpracy

1

Wstępna rozmowa pozwalająca lepiej zrozumieć potrzeby

2

Analiza zakresu przez zespół Nixal

3

Przedstawienie propozycji rozwiązań oraz warunków współpracy

4

Wykonanie zadań przez pracowników Nixal

5

Zakończenie lub przedłużenie współpracy

WYBIERZ RODZAJ ROZLICZENIA

MODELE WSPÓŁPRACY

WIĘCEJ O OUTSOURCINGU W NIXAL

Częstym problemem, z którym borykają się na co dzień przedsiębiorstwa są ograniczone zasoby ludzkie, które posiadają odpowiednie umiejętności w zakresie zarządzania projektami.

Równie częstym problemem jest znalezienie osób z odpowiednią wiedzą techniczną, które zajmowałyby się zagadnieniami dotyczącymi automatyzacji i robotyzacji procesów w firmach.

Działy HR zgłaszają problemy z rekrutacją na stanowiska PM, CTO, kierowników zespołów R&D, serwisu czy też utrzymania ruchu.

Zwiększone zapotrzebowanie oraz swoisty boom na automatyzację i robotyzację w naszym kraju spowodował również, że firmy integratorskie, konstruktorskie oraz zajmujące się robotyzacją wskazują na coraz większe problemy ze znalezieniem odpowiednich osób do pracy na stanowiskach konstruktorów, automatyków i programistów robotów. Stąd coraz częściej zlecają część swoich prac firmom
z zewnątrz.

Obie prezentowane przez nas formy współpracy przede wszystkim wpływają na elastyczność działań w firmie, która zamiast zlecać zadania z zakresu automatyki swoim pracownikom może skierować ich do zajmowania się zasadniczymi celami firmy co wpływa pozytywnie na wydajność i zasoby czasu. Firma nie traci czasu pracowników na rozpoznawanie przez nich zagadnień i dodatkowe szkolenia. Również jest to oferta, która pozwala nam oszczędzić środki, które musiałyby być przeznaczone na zakup odpowiednich narzędzi takich jak np. oprogramowanie.

Dzięki zleceniu zadań naszym pracownikom klient zyskuje pewność, że zadania zostaną wykonane przez doświadczony zespół automatyków, którzy dzięki wiedzy zdobytej podczas wielu projektów wykonają wszystko z należytą starannością i zaangażowaniem.

Oddelegowani pracownicy firmy Nixal zajmą się zadaniami powierzonymi przez klienta ustalonymi podczas pierwszych rozmów.
Ze względu na elastyczność oferty możliwe jest również rozszerzenie zakresu prac o dodatkowe godziny pracy, przy prostszych zleceniach pracownika, przy tych bardziej skomplikowanych również i całego zespołu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

POROZMAWIAJMY O OUTSOURCINGU W TWOJEJ FIRMIE

    Oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności.