automatyzacja pakowania

Proces pakowania

Ostatnim etapem procesu produkcyjnego jest najczęściej pakowanie. Najpopularniejszym sposobem jest pakowanie wyrobów w opakowania jednostkowe, które następnie umieszcza się w opakowania zbiorcze. Kolejno układa się spakowane produkty na paletach i przygotowuje do magazynowania lub bezpośredniej wysyłki do klientów.

Linia do pakowania

W zależności od procesu produkcyjnego etap pakowania może odbywać się na hali produkcyjnej lub w magazynie. Niezależnie na jakim etapie zakończymy proces pakowania, zawsze wiąże się to z wykonywaniem powtarzalnych i monotonnych czynności. Dodatkowo należy pamiętać, że od jakości zapakowania produktów zależy jego bezpieczeństwo podczas transportu oraz np. długość przydatności do spożycia w przypadku produktów żywnościowych. Odpowiednie zabezpieczenie towarów zapewniania wysoką jakość i pozwala na uniknięcie uszkodzeń podczas transportu. 

Problemy podczas pakowania

W zakładach produkcyjnych na etapie pakowania najczęściej występują problemy z:

 • jakością pakowania,
 • niską wydajnością spowodowaną pakowaniem ręcznym,
 • dużą rotacją pracowników wykonujących monotonne i ciężkie zadania. W badaniu EY z 2019 roku aż 88% osób na pytanie: „Czy rotacja stanowi problem?” udzieliło odpowiedzi: „zdecydowanie tak” lub „raczej tak”.
 • odpowiednim zabezpieczeniem produktów na czas transportu,
 • reklamacjami, związanymi z uszkodzeniem towaru podczas transportu.
 • brakami spowodowanymi błędnym zabezpieczeniem wyrobów.

Jeżeli w Twoim zakładzie produkcyjnym występują powyższe problemy, to automatyzacja pakowania okaże się idealnym rozwiązaniem. 

Wykorzystanie maszyn oraz robotów w procesie pakowania

Zastosowanie maszyn i robotów przynosi najlepsze efekty w procesie pakowania. Wpływ na to ma przede wszystkim powtarzalność ich działania. Pozwala to na osiąganie za każdym razem tak samo dobrej jakości spakowanych wyrobów. Linia automatyczna: maszyny za każdym razem umieszczą odmierzoną ilość produktu w opakowaniu, używając do tego różnych elementów automatyki i dostosowanych mechanizmów. Robotyzacja pakowania: roboty z powodzeniem poradzą sobie za to w procesach, gdzie wymagane jest dźwiganie ciężkich elementów.

Zarówno urządzenia, jak i roboty są w stanie znacząco wpłynąć na wydajność samego procesu, co przyczyni się do oszczędności pieniędzy w zakładach produkcyjnych.

Najczęściej automatyzacji podlegają:

 • pakowanie pojedynczych produktów w opakowania kartonowe z użyciem kartoniarek, urządzenia te rozłożą karton, a następnie skleją lub zszyją jego klapy,
 • pakowanie produktów w opakowania foliowe za pomocą maszyn typu flow pack,
 • paletyzacja za pomocą robotów,
 • owijanie palety folią stretch za pomocą owijarek,
 • przygotowywanie opakowań zbiorczych z użyciem maszyn grupujących i robotów.

Bazując na naszym doświadczeniu, dzięki linii automatycznego pakowania jesteśmy w stanie zaradzić większości problemów, z którymi na co dzień mierzą się pracownicy w zakładach produkcyjnych.

Automatyzacja pakowania - realizacja

Nasz projekt polegał na zaprojektowaniu linii dopasowanej do specyfiki zakładu oraz pakowanego produktu. Produktem tym był cukier trzcinowy, który działa jak ścierniwo. Oznacza to znaczne zużycie części mechanicznych, a przy tym jest łatwo wybuchowy. Te cechy cukru trzcinowego wymusiły na nas zastosowanie specjalnych rozwiązań konstrukcyjnych.

Po konsultacji z Klientem wybór padł na automatyczną linię pakowania składająca się z:

 • dwóch kartoniarek, połączonych zespołem przenośników,
 • trzech robotów przemysłowych, realizujących zadania związane z przygotowaniem kartonów zbiorczych i ich paletyzacją,
 • magazynu palet.

Osiągnięcia w przedsiębiorstwie dzięki automatycznej linii pakującej

Dzięki temu projektowi nasz Klient zwiększył wydajność procesu o 87% (przy obniżeniu ilości pracowników na stanowiskach z 32 do tylko 3 osób!), co przełożyło się bezpośrednio na zwiększenie zysków firmy. Dodatkowym zyskiem dla przedsiębiorstwa była możliwość skierowania pracowników wcześniej wykonujących pracę przy pakowaniu i paletyzacji, do innych stanowisk, gdzie borykano się z ich deficytem.

Linia automatycznego pakowania w Twojej firmie 

Zastanawiasz się czy w Twoim przedsiębiorstwie znajdzie zastosowanie automatyzacja lub robotyzacja pakowania? Zapewniamy Cię, że TAK! 

Skontaktuj się z nami, przeanalizujemy obecne procesy i zaproponujemy rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

POROZMAWIAJMY O AUTOMATYZACJI PAKOWANIA W TWOJEJ FIRMIE

Skorzystaj z formularza lub wyślij wiadomość na: kontakt@nixal.pl

  Oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności.