ROBOTYZACJA PROCESÓW WYTWÓRCZYCH

Po co wprowadzać roboty na stanowiska produkcyjne?

Praca na stanowiskach produkcyjnych najczęściej cechuje się monotonnością i powtarzalnością wykonywanych czynności. Ponadto, z naszych doświadczeń wynika, że ręczna obsługa może być obarczona nawet 30% błędem wykonania. Jest także dużo mniej wydajna – na przykładzie operacji spawania, robot przemysłowy jest w stanie wykonać spoinę nawet 5 razy szybciej niż człowiek. Dodatkowo nie wymaga ona poprawek, a zużycie materiałów jest zminimalizowane. Z tego względu obecnie robotyzacja procesów wytwórczych obejmuje niemal wszystkie etapy produkcyjne.

Robotyzacja procesów wytwórczych - zastosowania robotów.

W nowoczesnych i zautomatyzowanych procesach produkcyjnych roboty przemysłowe najczęściej wykorzystywane są do:

  • Obsługi maszyn produkcyjnych: wtryskarek, obrabiarek CNC, tokarek, pras itp. (roboty kartezjańskie, przegubowe).
  • Segregacji i grupowania wyrobów zależnie od ich parametrów, np. wariantu smakowego, przeznaczenia itp. (roboty delta).
  • Pakowania wyrobów w opakowania jednostkowe lub zbiorcze, np. workowanie, pakowanie w kartony, butelkowanie itp. (roboty scara, przegubowe).
  • Kontroli jakości i odrzucania detali wadliwych, wykonywania pomiarów (roboty delta, przegubowe).
  • Montażu: składania elementów, skręcania, wciskania, kompletacji itp. (roboty delta, scara, przegubowe, kartezjańskie).
  • Wykonywania operacji technologicznych, np.: spawania, polerowania, lutowania, klejenia itp. (roboty scara, przegubowe).
  • Pick & place: układanie materiałów na przenośniku, przepychanie, przekładanie detali (roboty delta, scara, przegubowe, kartezjańskie).

Jakie są korzyści z wdrożenia robota?

Zastosowanie rozwiązań zrobotyzowanych poza nawet kilkukrotnym wzrostem wydajności przynosi także inne korzyści. Dzięki wykorzystaniu robotów do obsługi maszyn pracownik nie musi mieć kontaktu z gorącymi elementami wtryskarki lub ruchomymi elementami prasy. W znacznym stopniu wpływa to na poprawę bezpieczeństwa i niweluje konieczność stosowania osłon ochronnych maszyn. Całą pracę odbioru detalu z maszyny lub umieszczania materiału do wytworzenia nowego wykonuje manipulator.

Błędy powstające przy sortowaniu czy pakowaniu są redukowane nawet poniżej 1%. Dzięki temu nie jest także konieczna tak szczegółowa kontrola jakości, skoro niemal 100% elementów po wyjściu z operacji jest prawidłowych. Wpływa to korzystnie nie tylko na wyniki finansowe przedsiębiorstwa, ale także na większe zadowolenie klientów.

Ramię robota przemysłowego może poruszać się z dokładnością i powtarzalnością ruchów nawet 0.01 mm. Oznacza to, że może się on poruszać z ogromną precyzją, a każde powtórzenie jego ruchu odbywa się w zasadzie w dokładnie to samo miejsce. Nie powstają także niemal żadne straty materiałowe. Z tego względu, roboty są bardzo często wykorzystywane do automatyzacji operacji spawania, lutowania układów scalonych czy montażu drobnych urządzeń elektronicznych. Z drugiej strony, największe roboty firmy Fanuc są w stanie udźwignąć do 2.3 tony, więc montaż wyrobów gabarytowych również nie będzie problemem.

Kontrola jakości jest jednocześnie bardzo istotnym elementem każdego procesu produkcyjnego, a z drugiej strony wymaga poświęcania wielu zasobów i czasu, które mogłyby być wykorzystywane gdzie indziej. Dlatego, zgodnie z założeniami Lean Production dąży się do wyeliminowania strat materiałowych, czasowych czy niewykorzystanego potencjału, aby powstających błędów i wyrobów wadliwych było możliwie jak najmniej. Poza poprawą jakości samych procesów wytwarzania również sama kontrola może przebiegać w sposób zautomatyzowany. Dzięki temu, przebiega ona zawsze w tych samych warunkach i dużo większą poprawnością pomiaru.

Robotyzacja procesów wytwórczych w Twojej firmie

Liczba robotów wykorzystywanych w przedsiębiorstwach na całym świecie stale rośnie. Według raportu IFR (International Federation of Robotics) w 2020 roku wartość ta przekroczyła 3 000 000. Jest to trzykrotny wzrost od roku 2010.  Robotyzacja w ostatnich latach postępuje i prężnie się rozwija. Największe i najnowocześniejsze firmy produkcyjne inwestują w jej rozwój, aby zapewnić sobie przewagę lub dorównać konkurencji.

Jeśli w Twojej firmie również występują procesy obsługi maszyn, sortowania, pakowania, montażu, kontroli jakości czy wykonywania powtarzalnych operacji technologicznych, skontaktuj się z nami! Przeprowadzimy bezpłatny audyt i zaproponujemy rozwiązanie, które pozwoli wyeliminować problemy i powstające błędy produkcyjne oraz zwiększyć wydajność.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

POROZMAWIAJMY O ROBOTYZACJI PROCESÓW WYTWÓRCZYCH W TWOJEJ FIRMIE

Skorzystaj z formularza lub wyślij wiadomość na: kontakt@nixal.pl

    Oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności.