PRODUKCJA MAŁOSERYJNA

Produkcja małoseryjna, średnioseryjna czy wielkoseryjna?

Czy robotyzacja produkcji małoseryjnej ma sens? Zacznijmy najpierw od samej definicji rodzajów produkcji. Według Encyklopedii Zarządzania typ produkcji określamy na podstawie współczynnika detalooperacji. Wskaźnik ten zależny jest od liczby wykonywanych przezbrojeń i liczbie stanowisk roboczych podlegających przezbrojeniu. W praktyce wielkość serii produkcyjnych rozważamy pod kątem ilości zatrzymań, wynikających z potrzeby przezbrojenia i czasu przezbrajania. Dla przykładu, jeśli zmienność produktów polega na zmianie opakowania, a przezbrojenie trwa krócej niż 15 minut, możemy rozważać produkt jako jedną serię. Nie możemy mówić o produkcji wielkoseryjnej, gdy przezbrojenie wymusza przestoje dłuższe niż kilkanaście minut i występuje kilka razy na zmianę. Przywołana wcześniej encyklopedia proponuje następujący podział produkcji:

  • małoseryjna (wykonywane są części i operację w zakresie od 25 do 100 sztuk, produkcje są niewielkie, czas obróbki trwa do kilku godzina, a operacje mogą nie powtarzać się cyklicznie),
  • średnioseryjna (wykonywane są części i operacje w ilości od 5 do 25 sztuk w okresie powtarzalności),
  • wielkoseryjna (wykonuje się bardzo podobne części i operacje w ilości od 2 do 10 sztuk w okresie powtarzalności).

Produkcja wielkoseryjna i masowa najczęściej opiera się na ciągłym wytwarzaniu kilku wariantów wyrobu przez długi okres. Produkcję małoseryjną charakteryzują wyroby zróżnicowane, zbliżone do siebie technologicznie jednak występujące w różnych wariantach, rozmiarach itd. Stąd z uwagi na specyfikę wytwarzania małoseryjnego, konieczne jest uelastycznienie produkcji.

Jeśli masz problem z określeniem z jakiego typu produkcją masz do czynienia w swojej firmie, zapraszamy do kontaktu. Pomożemy określić typ, a także zaproponujemy rozwiązania i miejsca optymalnej robotyzacji.

Robotyzacja produkcji małoseryjnej – czy to ma sens?

Wiele przedsiębiorstw stara się umożliwiać personalizację swojej produkcji w zakresie sposobu pakowania i paletyzacji, wariantowości wyrobów lub realizuje produkcję na zamówienie. Powoduje to zwiększone zapotrzebowanie na elastyczność i możliwość łatwego i szybkiego przezbrajania stanowisk obsługujących innego rodzaju produktów, opakowań, palet itp. 

Aktualnie stosowane rozwiązania technologiczne pozwalają na wdrożenie systemów zrobotyzowanych także w takich przypadkach. Oprogramowania robotów tworzone są w sposób coraz bardziej intuicyjny, aby umożliwić ich szybką adaptację do nowego wyrobu lub stanowiska. Przykładem są roboty współpracujące, które po kilku godzinach nauki pozwalają na tworzenie programów. 

Ze względu na brak konieczności stosowania wygrodzenia i spełnianie wymogów bezpieczeństwa w pracy z ludźmi. Dzięki temu w każdej chwili można zaadaptować robota współpracującego do nowych warunków pracy bez konieczności posiadania wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Podobnie stanowiska produkcyjne wyposażane są w graficzny interfejs, dzięki któremu ustawiane są wszelkie niezbędne parametry. Pozwala to na wprowadzanie zmian w przeciągu zaledwie kilku minut. Realizację elastycznych procesów produkcyjnych wspomagają stosowane systemy wizyjne, które ułatwiają rozpoznawanie i dostosowywanie programów do zróżnicowanych elementów procesu. 

Automatyzacja i robotyzacja produkcji małoseryjnej ma nieco inne wymagania, co wiąże się także z odmiennymi korzyściami, jakie zapewnia, ale wciąż jak najbardziej ma sens.

Czy robotyzacja produkcji małoseryjnej może się opłacać?

Pytanie dotyczące opłacalności wdrożenia jest bardzo często poruszane w kontekście automatyzacji i robotyzacji procesów przemysłowych. Nie dzieje się tak bez przyczyny, najczęściej jest to inwestycja wymagająca sporego wkładu finansowego na początku jej realizacji. Warto jednak pamiętać, że ze względu na korzyści jakie zapewnia robotyzacja i automatyzacja procesów przemysłowych, inwestycje zwracają się zwykle w przeciągu 2-4 lat. Ponadto realnie wpływają na poprawę możliwości produkcyjnych przedsiębiorstw. Roboty nie męczą się, tym samym godziny ich pracy nie są zależne od dostępności operatora ani systemu zmianowego. Zastąpienie pracowników pozwala na redukcję etatów lub przeniesienie ich do zadań które nie są monotonne, uciążliwe lub obciążające fizycznie. Powoduje to także wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie przestojów spowodowanych błędami ludzkimi lub niedyspozycją pracowników. Jeśli wykorzystamy roboty do realizacji zadań, które są w stanie wykonać szybciej od człowieka, to efektem takiego wdrożenia może być także zlikwidowanie wąskich gardeł występujących w procesie produkcyjnym.

Robotyzacja produkcji małoseryjnej

Oczywiście działalność przedsiębiorstw jest niezwykle zróżnicowana. Każdy proces jest inny i należy je rozpatrywać indywidualnie, stąd nie zawsze robotyzacja jest gwarantem wszystkich wymienionych efektów. Jednak dobrze zrealizowane wdrożenia dają możliwość przyszłej rozbudowy i poszerzenia zakresu robotyzacji w przedsiębiorstwie. Dzięki czemu procesy produkcyjne mają być możliwie jak najbardziej wydajne i pozwalać na dorównanie lub wyprzedzenie konkurencji.

Robotyzacja opłaca się, gdy jest poprzedzona analizą systemu produkcyjnego w firmie i wprowadzana tam, gdzie przyniesie wymierne korzyści i pozwoli na bardziej wydajną czy elastyczną produkcję. W przypadku produkcji małoseryjnej najczęściej wiąże się to z możliwością częstej zmiany produkowanych wyrobów lub ich wariantów, zwiększeniem wydajności i likwidacją wąskich gardeł, eliminacją błędów ludzkich. O pełnym sukcesie możemy więc mówić, gdy spełnione są oczekiwania firmy, a wdrożone systemy zrobotyzowane odpowiadają na jej zapotrzebowanie.

Na jakich stanowiskach sprawdzi się zastosowanie robotów?

Ze względu na wysoką powtarzalność i precyzję, roboty sprawdzą się najlepiej na stanowiskach, na których wykonywane są powtarzalne i schematyczne ruchy. Z badań przeprowadzonych przez Universal Robots, niemal 40% badanych małych i średnich firm w Polsce w pierwszej kolejności planuje robotyzację procesów pakowania i paletyzacji. Na stanowiskach umieszczane są panele pozwalające operatorowi na dobór wymiarów, układu, ilości warstw itp. W zależności od wykorzystanych robotów i chwytaków stanowiska mogą obsługiwać zarówno ciężkie i duże elementy, jak i małe i precyzyjne. Ich uniwersalność i elastyczność jest więc bardzo wysoka.

Niemal tak samo wysoki wskaźnik procentowy, bo prawie 38% opisuje badane przedsiębiorstwa planujące wykorzystanie robotów w obsłudze maszyn. Pracownicy obsługujący wtryskarki, frezarki czy inne maszyny produkcyjne są narażeni na kontakt z wysokimi temperaturami oraz ruchomymi elementami maszyn. Z tego względu przedsiębiorstwa chętnie zastępują pracowników na tych stanowiskach systemami zrobotyzowanymi.

Przedsiębiorstwa często używają robotów także w operacjach montażu i przenoszenia towarów. Dotyczy to zarówno stanowisk kompletacji wyrobów, składania ich w całość, jak i skręcania ich ze sobą. Roboty wykorzystuje się do zdejmowania gotowych detali z linii oraz do sortowania wszelkiego rodzaju produktów. Również układanie pustych kartonów na linii, do których następnie pakowane są produkty często jest wykonywane przez roboty.

Jeśli zastanawiasz się czy na zdefiniowanym przez Ciebie stanowisku sprawdzi się robot, skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy Ci określić czy dane rozwiązanie jest optymalne. 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

POROZMAWIAJMY O ROBOTYZACJI PRODUKCJI W TWOJEJ FIRMIE

Skorzystaj z formularza lub wyślij wiadomość na: kontakt@nixal.pl

    Oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności.