inwestycje w przemysł 4.0.

Wdrożenie idei przemysłu 4.0 to obecnie jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed polską gospodarką. Już same zagadnienia przemysłu 4.0 są zawikłane. W połączeniu z możliwościami dofinansowania robi się to już ekstremalnie skomplikowane.

Poniżej postaramy się więc odpowiedzieć na trzy bardzo ważne pytania:

Ile dofinansowania można otrzymać? 

Od czego to zależy?

Co zrobić krok po kroku aby otrzymać dofinansowanie?

Poziomy dofinansowania

Precyzyjne wartości maksymalnych poziomów dofinansowania wskazuje, na stronie 6-7, Przewodnik kwalifikowalności: https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/743/20230222_Zal_2_RWP_Przewodnik-kwalifikowalnosci-wydatkow.pdf

Trzy aspekty przyznawania dofinansowania

Nie przytaczając go w całości należy wspomnieć, że poziom maksymalnej udzielonej pomocy publicznej zależy przede wszystkim od trzech aspektów. Są to:

 • Rozmiar przedsiębiorstwa – na inne dotacje mogą liczyć MŚP, a na inne duże przedsiębiorstwo. Największe znaczenie ma to w przypadku prac badawczych i rozwojowych, gdzie różnica w wartości dofinansowania takich samych projektów może być prawie dwukrotna na korzyść mniejszych przedsiębiorstw.

 • Lokalizacja siedziby firmy lub miejsca inwestycji – dotacje na inwestycje przyznawane są bowiem zgodnie z mapą obszarów, która przypisuje konkretne wartości dofinansowania poszczególnym obszarom kraju, a niektóre (np. Warszawę) całkowicie wyklucza. Dobrze obrazuje to mapka pokazana na tej stronie https://www.parp.gov.pl/mapa-pomocy-regionalnej-dla-polski.

 • Rodzaj inwestycji – najwyżej dofinansowane są prace związane z realizacja zadań badawczych i rozwojowych. Istotnie niższe dofinansowania otrzymują prace których przedmiotem jest „tylko” wdrożenie uzyskanych wcześniej wyników prac B+R.

Ile może wynosić dofinansowanie?

Jak widać we wspomnianym Przewodniku, najciekawsze z punktu widzenia Przemysłu 4.0 są trzy liczby:

 • 100 mln Euro – tyle może wynosić maksymalny koszt kwalifikowany wdrażanej inwestycji np. linii technologicznej, produkcyjnej albo innego, innowacyjnego systemu. Przy takim koszcie inwestycji firma zlokalizowana w Wielkopolsce może otrzymać do 25% dofinansowania a mieszcząca się w Ełku (Warmińsko-Mazurskie) już 50%. Firma z Warszawy nie może w ogóle ubiegać się o dofinansowanie inwestycji prowadzonej w stolicy.

 • 20 mln Euro – tyle może wynosić dofinansowanie na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych pod warunkiem, że połowa kosztów tych prac przypada bezpośrednio na badania a nie prace rozwojowe.

 • 15 mln Euro – w przypadku gdy większość prac w ww. module prac B+R to prace rozwojowe, maksymalna kwota dofinansowania spada do takiej właśnie kwoty. Warto zaznaczyć, że limity dofinansowania na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nie są uzależnione od lokalizacji przedsiębiorstwa, a jedynie od jego rozmiaru i korelacji między badaniami, a rozwojem. Efektem tych prac może być np. wytworzenie użytkowego prototypu usługi, linii lub urządzenia, możliwego do sprzedaży i prowadzenia z jego pomocą działalności zarobkowej.

Co należy zrobić, aby uzyskać dofinansowanie?

Przy pierwszym zetknięciu się z projektami dofinansowanymi odradzamy próbę samodzielnego składania wniosku. Istnieje wiele obowiązujących przepisów, wykładni i procedur, które nie wynikają wprost z dokumentów projektowych, a innych, nadrzędnych rozporządzeń. Taką wiedzą na pewno dysponują osoby na co dzień zajmujące się projektami dofinansowanymi.

Jak przygotować wniosek?

Pracę nad przygotowaniem wniosku można streścić do „kilku” istotnych punktów:

 • Zdefiniuj obszar w którym potrzebujesz wsparcia i/lub planujesz wdrożenie innowacyjne lub inwestycje.
 • Określ przedmiot innowacji – co ma być na końcu i jaki ma dać efekt.
 • Policz spodziewane efekty finansowe wdrożenia innowacji – projekt już w założeniach musi się zwracać w 3-5 letnim okresie.
 • Pozyskaj oferty (jeśli wymagane komponenty/maszyny można kupić na rynku) lub samodzielnie spróbuj oszacować koszt koniecznych prac.
 • Wybierz formę wsparcia finansowego z dostępnych w programie FENG – jeśli to Twój pierwszy projekt to jest to idealny moment na skontaktowanie się z nami.
 • Zdefiniuje cele badawczo-rozwojowe i ich kamienie milowe.
 • Skompletuj kadrę zarządzającą – przede wszystkim pozyskaj i obsadź kierownika projektu z doświadczeniem.
 • Rozpisz stosowne postępowania i rozeznania rynku – tylko w ten sposób będzie można użyć uzyskane oferty w budżecie projektu.
 • Skompletuj zespół reprezentujący wszystkie kluczowe dla powodzenia projektu kompetencje.
 • Pozyskaj dane finansowe spółki za ostatnie lata oraz pozostałe niezbędne dokumenty tj. np. deklaracje systemów zarządzania, które są niezbędne z punktu widzenia realizacji projektu.
 • Podziel cele na zadania i odpowiednio poszereguj budżet.
 • Ponownie przeanalizuje metodologie użycia uzyskanych rezultatów.
 • Ponownie, kontrolnie przeprowadź analizę opłacalności.
 • Zarejestruj się w systemie Beneficjentów.
 • Wszystko co do tej pory zrobiłeś opisz we wniosku zgodnie z jego wymaganiami.
 • Wypełnij i przekaż wymagane deklaracje o spełnianiu wymagań formalnych i kwalifikacyjnych.
 • Złóż wniosek.
 • Nanieś stosowne poprawki zgodnie z oceną ekspertów.
 • Otrzymaj pozytywny wynik 🙂
 • Podpisz umowę i realizuj projekt zgodnie z planem i dostarczaj raporty dotyczące postępów w jego realizacji.

Właściwa realizacja i rzeczowe rozliczenie projektu bywa bardziej wymagające niż samo pozyskanie dofinansowania, ale i na to przyjdzie czas, by o tym powiedzieć. Jeśli jednak zrealizujesz te punkty w sposób właściwy i rzetelny to będzie moment na chwilę odpoczynku i planowanie inwestycji, która da Twojej firmie nowe paliwo rakietowe do rozwoju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *