automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

W dzisiejszych czasach, kiedy rynek staje się coraz bardziej konkurencyjny, niezbędne staje się ciągłe inwestowanie w rozwój biznesu. Dofinansowanie projektów staje się coraz popularniejszym sposobem na pozyskanie środków na inwestycje, co przekłada się na rozwój infrastruktury, wzrost kompetencji w zespole czy też realizację innowacyjnych pomysłów. W tym artykule omówimy kilka powodów, dla których warto sięgnąć po dofinansowanie projektów oraz jakie korzyści płyną z takiej decyzji.

Kiedy NIE warto?

Jest szereg sytuacji w których dotacji nie należy pozyskiwać bądź ubieganie się o dofinansowanie i/lub realizacja projektu stanowiły by naruszenie obowiązujących przepisów prawa:

 • Współpraca z podmiotami powiązanymi – w sytuacji gdy prace i zakupy realizowane w ramach dofinansowania miałyby być wykonywane od i przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z beneficjentem (firmą posiadającą dofinansowanie) to narusza to szereg przepisów i wniosek o dofinansowanie w najlepszym przypadku nie powinien przejść procedury oceny. Jeśli zostanie to zatajone to dalej będzie tylko gorzej.
 • Zawyżanie cen – była to plaga poprzednich tur dotacji. Podlegające dofinansowaniu zakupy nagle kosztowały znaczącą wyżej. Celem takich „uzgodnień” między kupującym a wykonawcą była najczęściej próba zwrotu „pod stołem” przynajmniej części wkładu własnego. Pomijając nielegalność całego procederu – naprawdę nie warto wchodzić w projekt z takim założeniem.
 • Podwójne finansowanie – na przykład w drodze pozyskiwania więcej niż jednego dofinansowania na sfinansowanie tych samych wydatków
 • Finansowanie zrealizowanych wcześniej prac – jednym z podstawowych założeń projektów dofinansowanych jest tzw. „Efekt zachęty”. W praktycznym ujęciu wykazanie, że prace objęte dofinansowanie rozpoczęły się przed formalnym, zadeklarowanym momentem ich startu skutkuje zwrotem dofinansowania oraz potencjalnymi karami
 • Brak przygotowania – choć może się to wydawać nieprawdopodobne, pozyskanie dofinansowania jest względnie prostym elementem całego procesu. Zakładając oczywiście, że ma się dobrze określony cel i sprawny zespół. Trzeba być jednak gotowym na rzetelną realizację, raportowania i rozliczanie projektu w całej perspektywie jego realizacji oraz złożeniu kilku raportów w 3-5 latach po jego zakończeniu.

Nie zakładamy, że każdy zainteresowany dofinansowaniem ma od razu złe intencje. Narosłe wokół tego tematu mity kazały nam jednak te kwestie wytłumaczyć. Dotacje uzyskiwanie w dobrej wierze to potężny motor napędowy rozwoju biznesu ale mając złych doradców łatwo można skończyć na pasku w telewizji z paskiem na oczach – nie warto.

No ale… kiedy warto?

W ostatnich artykułach przybliżyliśmy możliwości i rodzaje projektów jakie można realizować z udziałem środków strukturalnych w obszarach inwestycji przemysłu 4.0. Oczywistym jest, że warto ubiegać się o dofinansowanie projektu, gdy koszty inwestycji są wysokie, a firma nie jest w stanie ich sfinansować samodzielnie. Jednocześnie jesteśmy pewni, że realizacja projektu zapewni wzrost i rozwój firmy, który w łatwym do przewidzenia horyzoncie czasowym, pozwala na zwrócenie się wszystkich poniesionych nakładów.

To właśnie chęć rozwoju powinna być pierwszym i najważniejszym powodem ubiegania się o dotacje niezależnie od konkretnego celu. Z chęcią rozwoju warto ubiegać się o dofinansowanie np. w takich przypadkach:

 • Duża konkurencja w branży – dofinansowanie może pozwolić na wyróżnienie się na rynku i zwiększenie konkurencyjności.
 • Pomysł na innowacyjną usługę lub produkt – dofinansowanie może pomóc w realizacji pomysłu, który bez wsparcia finansowego byłby trudny do zrealizowania. Ocena ekspertów waliduje pomysł, a wymuszona metodologia pozwala ograniczyć ryzyko ew. strat w wyniku niepowodzenia.
 • Duże koszty inwestycji – dofinansowanie może zredukować koszty inwestycji, co pozwala na ich realizację w krótszym czasie i z mniejszym ryzykiem.
 • Chęć internacjonalizacji biznesu – dofinansowanie może pomóc w rozwoju działalności na rynkach zagranicznych, co zwiększa szanse na rozwój i zwiększenie zysków. Dofinansować można np. Udział w międzynarodowych targach na całym świecie.
 • Rozwój infrastruktury B+R – dofinansowanie pozwala na rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej, co z kolei pozwala na realizację bardziej innowacyjnych projektów i długofalowe prowadzenie prac rozwojowych.
 • Pozyskanie wartościowego doradztwa – dofinansowanie może pozwolić na pozyskanie specjalistów, którzy pomogą w realizacji projektu i wdrożeniu nowych rozwiązań. Sfinansować można też usługi doradcze o znacznym koszcie ale też bardzo dużej użyteczności, które mogą wyznaczyć nieoczywiste ścieżki rozwoju.
 • Potrzeba transformacji cyfrowej – dofinansowanie może pomóc w przeprowadzeniu transformacji cyfrowej, co pozwala na zwiększenie efektywności i konkurencyjności w dłuższej perspektywie.
 • Wzrost kompetencji w zespole – dofinansowanie może umożliwić szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników, co zwiększa ich wartość dla firmy oraz zwiększa konkurencyjność pracodawcy w oczach potencjalnych kandydatów.
 • Poprawa efektywności i redukcja kosztów – dofinansowanie może pozwolić na wprowadzenie nowych rozwiązań, które zwiększą efektywność i pomogą zredukować koszty.
 • Zwiększenie wartości firmy – realizacja projektów finansowanych ze środków publicznych może istotnie zwiększyć wartość firmy i jej prestiż na rynku, zarówno w oczach kontrahentów jak i potencjalnych pracowników.

Podsumowując, starać się o dofinansowanie projektów warto z wielu powodów, takich jak chęć internacjonalizacji biznesu, potrzeba transformacji cyfrowej czy pozyskanie wartościowego doradztwa. Dodatkowo, dofinansowanie może pomóc w przezwyciężeniu barier finansowych, zwłaszcza w przypadku kosztownych inwestycji. Warto pamiętać, że dotacje stanowią istotne wsparcie dla rozwoju przedsiębiorstwa, ale wymagają rzetelnego podejścia i przestrzegania zasad.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *