PROBLEMY PRZEDSIĘBIORSTWA

POTRZEBY PRZEDSIĘBIORSTWA

Paletyzacja - system przenośników z paletyzacją

ANALIZA POTRZEB

Podczas pierwszych spotkań z Klientem zidentyfikowano, że największym problemem są braki kadrowe na stanowiskach operatora wózka widłowego. Braki te przyczyniły się do przestojów już na etapie odbioru towarów z wózków widłowych. Kolejnym problemem był fakt, że Klienci Inwestora zamawiali towar na różnego rodzaju paletach, co generowało dodatkowe opóźnienia i przestoje. Dodatkowo czas potrzebny na transport elementów między halami produkcyjnymi, a magazynem znacząco obniżał wydajność przedsiębiorstwa.

WERYFIKACJA ZAŁOŻEŃ

Uszeregowano listę problemów przedsiębiorstwa według priorytetów wdrożenia projektu. Założeniem inwestora było dostarczenie palet z magazynu palet do miejsca, w którym układano na nich produkty. Całość miała być transportowana do magazynu. Po przeprowadzeniu symulacji okazało się, że rozwiązanie to nie poprawi wydajności procesu. Zaproponowaliśmy, aby produkty z różnych linii były transportowane do miejsca ich paletyzacji. Zarówno proces paletyzacji, jak i magazyny różnych rodzajów palet znajdują się na tej samej hali. Dodatkowo do układania produktów w stosy wykorzystano windy, które pozwalają na bardziej ergonomiczną pracę operatorów maszyn. Obliczono również, że do zwiększenia wydajności wystarczy dwóch operatorów wózków widłowych zamiast dotychczasowych 6 osób.

REALIZACJA

POZNAJ ETAPY NASZYCH PRAC

WIĘKSZA WYDAJNOŚC FIRMY

ROZWIĄZANE PROBLEMY

WDROŻONE ELEMENTY

SKŁADOWE SYSTEMU

Koszt systemu: 2 500 000 zł

Czas zwrotu z inwestycji: 3,5 roku

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

POROZMAWIAJMY O PALETYZACJI W TWOJEJ FIRMIE

    Oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności.