PROBLEMY I POTRZEBY PRZEDSIĘBORSTWA

Klient zgłosił się do nas z tematem „paletyzacja worków” ze względu na konieczność zwiększenia wydajności procesu i poprawą warunków BHP. Następnie przedstawił nam swoje aktualne problemy i potrzeby. Sytuacja i oczekiwania Klienta zostały przeanalizowane przez nasz Zespół w celu przedstawienia wszystkich możliwości. Do każdego zlecenia przydzielamy opiekuna, dzięki temu Klient może konsultować z nami wszystkie wątpliwości i pytania. 

PROBLEMY PRZEDSIĘBIORSTWA

POTRZEBY PRZEDSIĘBIORSTWA

PALETYZACJA WORKÓW

ANALIZA POTRZEB - PALETYZACJA WORKÓW

Największym problemem Klienta była duża rotacja pracowników na etapie paletyzacji worków oraz ilość uszkodzonych produktów. W związku z tym, celem Inwestora było wdrożenie automatyzacji na omawianym stanowisku. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań przyczyniłoby się, przede wszystkim, do eliminacji błędów związanych z niedokładnym, manualnym układaniem towarów na palecie.

WERYFIKACJA ZAŁOŻEŃ

Klient założył, że chce wprowadzić do swojej linii robota paletyzującego. Robot miałby układać worki na palecie, podstawionej poprzednio przez operatora wózka widłowego. Po przeanalizowaniu oczekiwań Klienta, okazało się, że zastosowanie robota przemysłowego o wymaganym udźwigu wraz z systemem bezpieczeństwa jest niemożliwe, ponieważ obszar przeznaczony na inwestycje jest zbyt mały. Miejsce jakim dysponował Inwestor to powierzchnia o wymiarach 3 metry na 5 metrów. Zdecydowanie, optymalnym wyjściem okazało się zastosowanie robota kartezjańskiego. Rozwiązanie to okazało się tańsze, dlatego pozostały budżet można było przeznaczyć na magazyn palet oraz przenośniki rolkowe. 

REALIZACJA

POZNAJ ETAPY NASZYCH PRAC

WIĘKSZA WYDAJNOŚC FIRMY

PALETYZACJA WORKÓW - ROZWIĄZANE PROBLEMY

WDROŻONE ELEMENTY

SKŁADOWE SYSTEMU

PALETYZACJA WORKÓW

Koszt systemu: 450 000 zł

Czas zwrotu z inwestycji: 14 miesięcy

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

POROZMAWIAJMY O PALETYZACJI W TWOJEJ FIRMIE

    Oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności.