AUTOMATYZACJA PROCESU PALETYZACJI

Na czym polega automatyzacja procesu paletyzacji?

Automatyzacja procesu paletyzacji ma na celu zwiększenie jego wydajności oraz zastąpienie procesu wykonywanego ręcznie. Dzięki wykorzystaniu robotów oraz automatycznych podajników możliwe jest zastąpienie ludzi i stworzenie systemu bezobsługowego lub obsługiwanego przez znacznie mniejszą ilość osób.
Poza systemami przenośników w tworzeniu automatycznych paletyzatorów wykorzystuje się roboty kartezjańskie i roboty przegubowe. Te pierwsze potrzebują do pracy niewielkiej przestrzeni, jednak mają ograniczenia ruchowe wynikające z ich budowy. Natomiast roboty przegubowe pozwalają na elastyczne ich wykorzystanie ze względu na duży zakres ruchu.

Po co automatyzować?

Ręczny proces paletyzacji najczęściej generuje szereg problemów. Ze względu na obciążenie organizmu i wymagającą fizycznie pracę przy jednoczesnej dużej powtarzalności wykonywanych zadań występuje duża rotacja pracowników. To z kolei wiąże się z częstym zatrudnianiem nowych osób i koniecznością ich szkolenia. Ponadto, ręczne układanie towarów na palecie jest mało wydajne i ma niską powtarzalność. Utrudnienia te, prowadzą do problemów ze stabilnością ładunku na palecie oraz do pojawiających się uszkodzeń produktów.

Jakie korzyści przynosi automatyzacja paletyzacji?

Zautomatyzowanie procesu paletyzacji przede wszystkim wpływa na znaczną poprawę wydajności. Prowadzi to także do wyeliminowania błędów ludzkich i utrzymanie powtarzalności procesu na poziomie 99%. Dzięki temu mamy pewność, że każda paleta będzie ułożona w niemal taki sam ustalony sposób. Wdrożenie systemu pozwala na znaczną redukcję osób potrzebnych do obsługi stanowiska, a nawet do całkowitej ich eliminacji. Dzięki czemu nie powstają braki kadrowe, np. w postaci niewystarczającej liczby operatorów wózków widłowych. Automatyzacja zapewnia także ciągłość procesu i brak powstawania przestojów.

Czy automatyczna paletyzacja może być elastyczna?

Każdy paletyzator jest dostosowywany do potrzeb klienta. Jeśli przedsiębiorstwo nastawione jest na produkcję masową albo występuje niewielka zmienność w produkowanych wyrobach, w takim wypadku wystarczy, że na stanowisku obsługiwany będzie jeden lub kilka wybranych rodzajów opakowań. Główną korzyścią płynącą z takiego systemu jest najniższa cena. Dla klientów prowadzących elastyczną produkcję stosuje się rozwiązania pozwalające na modyfikowanie parametrów pakowania i wymiarów opakowań w dostępnym zakresie nawet dla każdej z palet.

Jak przygotować się do wprowadzenia modyfikacji?

W celu wykonania projektu i wdrożenia zautomatyzowanego systemu do firmy najpierw konieczne jest przygotowanie poniższych informacji o obecnym stanie procesów w przedsiębiorstwie.

Najważniejsze z nich to:
– Wydajność aktualnego stanowiska/procesu w przedsiębiorstwie, czas cyklu (czyli to, jak często w rzeczywistości produkty opuszczają dany proces).
– Warunki panujące w przedsiębiorstwie, m.in. ilość dostępnego miejsca, układ maszyn w hali, liczba pracowników obsługujących stanowisko.
– Rodzaj wyrobów biorących udział w procesie (ich kształt, wymiary, materiał wykonania).
– Rodzaj opakowań wykorzystywanych w przedsiębiorstwie (ich kształt, wymiary, sposób składania).
– Problemy i awarie występujące na aktualnym stanowisku.
– Wielkość realizowanych zamówień i wymagania dotyczące oczekiwanej wydajności.

Zapraszamy do kontaktu oraz do zapoznania się z naszą realizacją paletyzacji.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

POROZMAWIAJMY O AUTOMATYZACJI PROCESU PALETYZACJI W TWOJEJ FIRMIE

Skorzystaj z formularza lub wyślij wiadomość na: kontakt@nixal.pl

    Oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności.